Xanthelasma a diabetes

Souvislost mezi xantelazmatem a cukrovkou. Mezi xantelazmatem a cukrovkou existuje silná souvislost. Cukrovka je velmi populární onemocnění, které postihuje všechny části lidského těla, včetně kůže. Zahrnuje neschopnost metabolizovat glukózu, která vyústí v nadbytek glukózy v těle. Takový nadbytek glukózy ovlivňuje odbourávání

Xanthelasma a diabetes Přečtěte si více "