Xanthel ®

Juvenilní xantogranulom

Porozumění juvenilnímu xantogranulomu.

Juvenilní xantogranulom (JXG) je druh histiocytů - monocyty - makrofágy - dendritické buňky - fagocyty. Zatímco pojem "histiocyty" označuje monoklonální buňky organismu, jako jsou makromolekuly a "makrofágy", které se vyskytují v různých tkáních našeho těla, d-endritické buňky, monocyty a makrofágy pocházejí z mononukleárního systému, "fagocytů", stejně jako imunitní systém lidského těla.

Juvenilní xantogranulom (JXG) je druh onemocnění histiocytárních monocytů makrofágů dendritických buněk fagocytů, které obvykle postihuje děti, přičemž nejčastější oblastí je hlava a krk. Většina klientů s JZG má pouze kožní příznaky a jen zřídka byl pozorován nějaký extrakutánní příznak. Juvenilní xantogranulom se obvykle projevuje jako spontánní regresivní uzlíky nacházející se na trupu, pokožce hlavy, obličeji a končetinách.

juvenilní xantogranulom

Xantogranulom u nedospělých jedinců.

Pro tuto lézi byly použity různé kategorie, například společný xantom, difuzní eruptivní histiocytóza a difuzní extraktilní histiolýza. Juvenilní xantogranulom je nejčastějším iocytárním onemocněním u mladých lidí, ačkoli jeho výskyt je obvykle ignorován vzhledem k vysokému výskytu spontánních jednotlivých plaků.

Juvenilní xantogranulom (JXG) je primárně kožní onemocnění spojené se systémovými projevy. Nepředstavuje metabolická porucha a nesouvisí s metabolickými podmínkami. JXG je benigní kožní onemocnění a lze jej rozdělit na hrubé histiocytární stavy. Patří mezi nejčastější druhy kožních onemocnění u malých dětí.

juvenilní xantogranulom

Juvenilní xantogranulom se skládá z plaků a jeví se jako mírně vyvýšené papulonoduly na povrchu kůže. Diferenciální diagnóza zahrnuje benigní cefalickou histiocytózu, generalizovanou eruptivní histiocytózu (GHT) a hrubé histiolytické stavy. BIGNÍ CEPHECH, benigní CEPHOYTOS, přičemž postihuje kojence a malé děti do tří let věku a má tendenci se projevovat jako několik plochých plaků, omezených na hlavu a krk a zachovávajících sliznici.

Plaky mají průměr od 5 mm do 20 mm, jsou dobře ohraničené, gumovité a liší se od hladkých růžových hrbolků, které jsou zpočátku hladké a růžové jako hrbolky, později však nabývají nažloutlého vzhledu a mohou se šupinatět. V 20% případů se vyskytuje od narození a nejpravděpodobněji se objevuje v prvních měsících života, zpravidla po narození dítěte. Většinou mají průměr 0,5 cm.

juvenilní xantogranulom

Juvenilní xantogranulomy.

Výskyt není znám, nicméně bylo hlášeno 0,5% juvenilního xantogranulomu (nádorů z mládí). Mezi JXG a juvenilním myelomonocytárním lymfomem není žádná souvislost, existuje však mírná, i když neobvyklá, možná souvislost.
Kůže je nejtypičtěji postiženou lokalitou, s preferencí hlavy a krku a asi v 8% případů je jich několik, proliferace ve více oblastech. Klienty jsou převážně kojenci mužského pohlaví.

JXG má dvě medicínsky významné asociace: první jsou oční komplikace a druhou lymfom.
(Oční komplikace) - Oční onemocnění jsou nejčastější příčinou hypémů v kojeneckém věku a jedno až polovina dětí s tímto onemocněním má kožní léze. Oční nádory se mohou projevit v duhovce, rohovce, sítnici nebo jiných částech oka, například v zornici. Duhovka je oční tkáň, která je nejtypičtěji postižena.

Když se u klienta začnou objevovat na vnější kůži, přechází do klasifikace xantomů. Více informací na Xanthomas na této stránce pro další výzkum.

Xanthel ®, snadné řešení pro odstranění Xanthelasma

Nákupní košík
Xanthel ®