Sayfa seç

Ksantolazma Karaciğer Hastalığı

Xanthelasma Karaciğer Hastalığı Bağlantıları

Ksantolazma, aynı şekilde denir Ksantolazma palpebrası, belirgin, düz, hafifçe kalkık, bazı durumlarda tipik olarak göz kapaklarının kenarlarında görülen, iç kısmı eğimli, sarımsı bir büyümedir.

Ksantelazma hastalarının yaklaşık %50'sinin serum kolesterol düzeyleri düzenli olmasına rağmen, bazı araştırmalar aslında kolesterol düzeylerine rağmen ksantolazmanın varlığının aterosklerotik ölüm için bir tehlike faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Küçük araştırmalar, kolesterol seviyeleri düzenli olsa bile, bunun bir faktör olabileceğini önermektedir. kalp sorunu veya felç. Xanthelasma'lı tüm hastaların yaklaşık yarısı, tipik olarak kalıtsal kolesterol ile ilişkili veya kalıtsal kolesterolden kalıtsal olan lipid seviyelerini yükseltmiştir.
Bu nedenle, ksantolazma, dislipideminin bir belirteci olarak düşünülmeli ve artan kardiyovasküler hastalık tehlikesi ile ilişkili olan daha ince lipid düzensizliklerini belirleyen toplam lipid profili araştırılmalıdır. En yaygın sonuçlar, artan LDL/ VLDL ve azalmış HDL ile trigliseritlerin artması olabilir.

 

ksantelazma karaciğer hastalığı

Ailesel hiperkolesterolemi genç yaşta ksantelazma gelişen hastalarda ailesel disbetalipoproteinemi ve ailevi disbetalipoproteinemi düşünülmelidir. Bu, cilt durumunun kendi DNA'nız tarafından tezahür ettiği zamandır. Genetik kan hattınızdaki biri bir lipit bozukluğuna duyarlıdır. Tipik olarak ailesel hiperkolesterolemi ile ilişkili olan prematüre kornea kemerleri de bildirilmiştir.
Ailesel hiperkolesterolemi, kromozom 19'daki mutasyonlar tarafından tetiklenen kromozom 19'daki bir anomali nedeniyle ksantolazmalı kişilerde benzer şekilde tipiktir.

ksantelazma karaciğer hastalığı

Ksantolazma Karaciğer Hastalığı nedir?


Bu hastalığın tıbbi teşhisi için tıbbi kriterler, sürekli hepatomegali, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve karaciğer yetmezliği ve karaciğer hasarıdır. Karaciğerin ultrason görüntüleri, ksantelazma veya ksantomların ve siroz, hepatotoksisite veya karaciğer kanseri gibi diğer karaciğer hastalıklarının nedeninin varlığını keşfetmek için önemli bir araçtır. Aynı şekilde, özellikle karaciğer büyümesi veya diğer karaciğer hastalıkları gibi karaciğer sorunları olan kişilerde karaciğer hastalıklarının tanınmasına yardımcı olabilir.

ksantelazma karaciğer hastalığı

Hastalık odaklanmışsa, bir kitleyi ve bir yarayı karşılaştırmak zor olabilir ve bir takip değerlendirmesine - biyopsiye - ihtiyaç duyar. Kanseri teşhis etmek için hepatik bir element keşfedilmelidir, ancak bu periyodik olarak ksantolazmanın ikincil bir durum olarak ortaya çıkmasında, ksantomlarda veya siroz gibi diğer karaciğer hastalıklarında oluşmayan bir fonksiyondur.
Granülomatöz karaciğer hastalığı daha kesin olarak infiltratif bir hastalık olarak sınıflandırılır ve görsel ksantolazma, ksantoma ve siroz gibi diğer karaciğer hastalıklarına sahip hastalarda hakim olan kolestaz gibi karaciğer enzim düzensizliklerinin bir paterni olarak konuşulur.


PBC-3 kısaltmasını korurken, hasarlı intralobüler safra kanallarını uygun şekilde açıklamak için sirozun yerini kolanjit aldı. Yağ, biyoleik asit üretimini azaltır ve biyoleik asit dolaşımını artırır, sonuç olarak karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer nakli tehlikesini azaltır. Obetikolik Asit'in yan etkileri, artan kaşıntı ve artan kan lipid düzeylerinden oluşur. Bu da hastaların %50'sinden fazlası için ya eksternal ksantoma ya da göz kapağı ksantolazmasının ortaya çıkmasına neden oldu, bu nedenle katkıda bulunan faktörlerden biri oldu. ksantelazma nedenleri.


Antijenler, mantar önleyiciler ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar gibi iltihap önleyici ilaçlardan oluşan bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar da aynı şekilde önerilebilir.

ksantelazma karaciğer hastalığı

Genel Olarak Karaciğer Hastalığı.


Bir kişinin terminal karaciğer hastalığı varsa, hayatta kalmak için bir karaciğer nakli gerekli olabilir. Hastada karaciğer hastalığı varsa ve alınan temel karaciğer fonksiyon testleri düzenliyse, ancak bir sonraki kontrolde hepatomegali aylar sonra hala fark ediliyorsa, alkolik karaciğer yağlanması olasılığı gelişebilir.


Hastanın bir içme sorununu saklamaya çalıştığını düşünmek için bir neden varsa, bu noktada serum gama-glutamil transpeptidaz düzeylerini kontrol etmelisiniz. Bu nedenle daha yüksek seviyeler, hastaları problemlerini tanımaya ve tartışmaya ikna etme fırsatı sağlayabilir. Bu geçici fenomen, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı veya madde bağımlılığı gibi alkol kötüye kullanımı öyküsü olan hastalarda ortaya çıkabilir.


Oküler değişikliklerin erken tespiti, karaciğer hastalığının varlığına dair fikir verebilir ve güvenilir tedavi ile karaciğer hasarının önlenebileceği karaciğer hastalıklarında özellikle önemli olan erken tıbbi teşhise yol açabilir. Göz muayeneleri, aynı şekilde, tedaviye yanıtı takip etmek için yararlı bir araç olabilir. karaciğer hastalığının tedavisi. Karaciğer hastalığının oküler semptomlarının çoğu, glokom, retinitis pigmentosa, maküler dejenerasyon ve katarakt ve açıkçası Ksantelazma gibi bir yarık ışıkla gözlenir.

ksantelazma karaciğer hastalığı

Xanthelasma Karaciğer ve Göz Kapağı Xanthelasma.

Xanthelasma karaciğer hastalığı, hastanın karaciğerini etkilediği için kesinlikle adlandırılmıştır. Xanthelasma, göz kapaklarında dışarıdan göründüğünde, Xanthelasma Palpebrarum veya kısaca Xanthelasma Palpebra olarak adlandırılır.
Bunu belirtmek için, Xanthelasma palpebra, göz kapağında her genişleyen yumruya sahip olduğunuz bir durumdur ve genellikle gözün önünde bulunur.
Aynı şekilde kolesterol yumrusu olarak da adlandırılan bu genişleyen yumru, yüksek kolesterolünüzün olduğunun bir işareti olabilir. Hızlı bir şekilde yok edilebilir, ancak kontrol etmezseniz aynı şekilde yağlı karaciğer hastalığı tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, ya kolesterol seviyeniz sorunlu hale geldiğinden veya karaciğerinizde yüksek yağ seviyelerine sahip olduğunuzdan olabilir.

Karaciğerinizle bağlantılı olarak gözlerinizin yakınında görünen cilt rahatsızlıkları ile vücudunuz dikkate değer bir şeydir. Sadece Xanthelasma Palpebrarum veya yüksek kolesterol profillerinin ve bozulmuş lipid aralıklarının gizli etkileri hakkında çok daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, o zaman bu web sitesinde size sunulan büyük miktarda bilgi var.

Profesyonel Sonuçlar

Çoğu durumda, ksantelazma ve ksantomlarınızı bir kez ve herkes için kaldırmak için sadece bir uygulamaya ihtiyaç vardır.

Kullanımı basit

Kullanımı kolay ve ksantolazma veya ksantomlarınızın yeniden büyümesini durdurmak için formüle edilmiştir. Hassas ve klinik olarak etkili, profesyonel sonuçlar Xanthel®.

Xanthel®