Sayfa seç

Küçük Ksantolazma

Küçük Ksantelazma Nedenleri ve Nasıl Kaldırılır

Küçük Ksantelazma, başlangıçta göz kapaklarınızda burnunuzun yakınında görünen küçük sarı ila beyaz şişliklerdir. İlk başta, 40 yaşın üzerindeki dünya nüfusunun yüksek bir yüzdesinde düzenli olarak ortaya çıkarak zararsız görünüyorlar. Uzun süre küçük Xanthelasma kalmayacaklar.

 

Öyleyse, bu küçük Xanthelasma'nın kaynağını bulalım, böylece etkilerini anlayabilir ve onları kontrol etmeyi ve çok büyümeden önce onları çıkarmayı ve ardından göz kapaklarını yeniden oluşturmak için cerrahi müdahaleyi anlayabiliriz. Bu kimsenin istemediği bir şeydir, bu nedenle başlangıçta küçük olan bu ksantolazmaya neyin neden olduğunu belirlemek zorunludur.

küçük ksantelazma

Ksantolazma, dislipideminin bir belirteci olarak düşünülmelidir ve kan dolaşımınızdaki daha ince lipid düzensizlikleriyle tanımlanır. Ayrıca bazı müşterilerin xanthelasma palpebrarumÖrneğin yüksek tansiyonu veya yüksek kolesterolü olan kişilerde LDL (Vldl) artmış ve HDL azalmıştır. Bazıları için küçük bir ksantolazmanın ana yol nedeni, ince bir lipid bozukluğudur. Birçoğu için daha ciddi bir sağlık sorununun ikincil koşulu olabilir.


Ailesel hiperkolesterolemi ve ailesel disbetalipoproteinemi genç yaşta ksantolazmalı hastalarda da düşünülmelidir. Herkes ksantolazmayı gerçek anlamda alabilse de, bu durumdaki bazı hastalar, nodül oluşumuna katkıda bulunan, altta yatan ve çoğunlukla tanınmayan bir durumdan muzdariptir.

küçük ksantelazma

Küçük Ksantolazma ve Lipid Profil Bozuklukları.

Lipid metabolik süreç koşullarının ikincil nedenleri, hidrojene yağ ve kolesterol oranı yüksek kötü bir diyet planı olabilir. Bir araştırma çalışması, göz kapaklarındaki kolesterol birikintilerinin artan risk ile ilişkili olduğunu keşfetti. kardiyovasküler hastalık ve kalp sorunu, lipid düzeyleri normal olan, ancak kötü beslenmeye sahip kişilerde bile. Kolesterol birikintileri olan kişilerin yağ seviyelerini ve kan profillerini incelemek için bir doktora görünmeleri gerekir.
Küçük ksantolazmanın yüksek kolesterol ile ilişkili olduğu göz önüne alındığında, tıp topluluğu onu kontrol altına almayı önermektedir. Kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesi, küçük ksantolazmanın gelişimini yavaşlatmaya ve onların ilerlemesini ve genişlemesini durdurmaya yardımcı olabilir ve bunun yüksek kolesterol ile ilgili olduğu göz önüne alındığında, kolesterol seviyelerini düşürmeye yönelik ilaç almak, bir çıkışı kontrol etmek için yararlı bir öncü olabilir. kolesterol profilini kontrol eder.

küçük ksantelazma

Lipidler suda çözünmemelerine rağmen proteinlerle birleşerek lipoprotein adı verilen bileşikleri oluşturabilirler. Yaygın lipopsinler, kolesterol, trigliseritler, lipidaz ve lipofilik proteinler gibi boyutlarına ve ağırlıklarına göre sınıflandırılır.
Koroner arter ve diğer arterlerde aterosklerotik plaklar oluştuğunda, lipoproteinler sonunda küçük Ksantelazmaya yol açan, kanda düzensizlikler olduğu belirlenebilir.

küçük ksantelazma

Küçük Ksantolazma ve İlişkili Diğer Koşullar

Küçük Ksantolazma, koroner kalp sorunuyla ilgili olanlar gibi çeşitli diğer aterosklerotik plak türleri ile de ilişkilendirilmiştir, ancak hiçbir vaka tipik sınıflandırmalara tam olarak uymuyor. Ksantelazma Yepyeni bir düzensiz lipoprotein sınıfını temsil edebilir ve kalp hastalığının en yaygın nedenleri arasındadır. LDL reseptörlerinin ve LDL parçacıklarının kanda biriktiği ve buna kan basıncı, kolesterol, kan şekeri ve kan şekeri seviyelerinde artışlar eşlik ettiği bir durumu tetiklediği gösterilmiştir.

Bu durumdaki komplikasyon, küçük ksantolazmalı hastaların test edilebilmesi ve normal lipid değerlerine sahip olduğunun bulunabilmesi olabilir, buradaki fayda, karotis arter aterosklerozu riskinin artmasıdır. Hiperlipidemisi olan hastaların, uygun tıbbi kriterler tablolarına dayalı resmi bir kardiyovasküler değerlendirme almaları ve müşterilerin açlık yağ seviyelerini kontrol ettirmeleri gerekir. Daha genç hastalarda daha az yaygındır, ancak zaten yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve kan şekeri seviyeleri ile düzensiz kan kolesterol seviyeleri, kan şekeri seviyeleri veya trigliseritleri olan hastalarda böyle bir hastalık olması daha olasıdır.

küçük ksantelazma

Küçük Ksantelazma Nasıl Kaldırılır?

Küçük ksantolazma giderme konusunda çok çeşitli önerilen seçenekler vardır, ancak neredeyse tüm test vakalarında, Co2 lazerler, elektroliz, kriyoterapi ve benzeri, plaklar her durumda geri gelecektir, ancak bu sefer daha derin ve daha sıkı bir görünümle, keloid skar dokusunun hücresel korumasının entegrasyonu nedeniyle ve dolayısıyla sadece küçük bir Xanthelasma'dan çok daha fazlası olabilir.

Çalıştığı ve bölgede yeniden büyümeyi önlediği ve durdurduğu bilinen iki seçenek Cerrahi tedavi ve özel ksantolazma giderme kremidir. Xanthel®. Her ikisi de küçük ksantolazma için önerilen tedavilerdir, eğer bir şey varsa, cerrahi seçim aşırı derecede pahalıdır ve küçük ksantolazma için gerekenden daha aşırıdır, bu nedenle Xanthel® özellikle cerrahi seçeneğe kıyasla şaşırtıcı derecede bütçe dostu bir fiyatla en iyi seçim gibi görünüyor.

Profesyonel Sonuçlar

Kaldırmak için çoğu durumda sadece bir uygulamaya ihtiyaç vardır. Küçük Ksantolazma son olarak.

Kullanımı basit

Kullanımı kolay ve herhangi bir yeniden büyümeyi durdurmak için formüle edilmiştir. Küçük Ksantolazmalar. Hassas ve klinik olarak etkili, profesyonel sonuçlar Xanthel®.

Xanthel®